Ochrana údajov


Ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.svet-puzzle.sk, spoločnosť Xabax a.s. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskoršími predpismi.


Chránime Vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a Astratex s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.