Kontakty

Kontaktné informácie:
Telefón: +421 948 363 999

Informácie o prevádzkovateľovi:
Xabax a.s.
Mlynské nivy 36, 821 03 Bratislava
IČO: 35 703 318
DIČ: SK2020842164

Kontaktná adresa:
Na piesku 8
821 05 Bratislava

Bankové spojenie
Účet: 2000328259/8330
Banka: Fio Banka